Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obchodní podmínky

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Úvodní ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmětem je nákup a prodej CD s nahrávkami hlasových cvičení pro hlasové profesionály a dárkový poukazu na výuku (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://www.lukasjindra-pedagog.estranky.cz/.
 • Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je fyzická osoba podnikatel:
  Lukáš Jindra, dipl.um.
  U Suchého dubu 1056, Pardubice, 530 02, Česká republika
  Telefon: 777 935 537
  IČ: 75574985

  V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravenými obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. § 51a-65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

 

Předmět koupě

 • Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.
 • Předmětem koupě je CD a dárkový poukaz poskytované na webových stránkách http://www.lukasjindra-pedagog.estranky.cz/.

 

Objednávka

 • Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese http://www.lukasjindra-pedagog.estranky.cz/. Kupující objednává předmět koupě odesláním objednávky na e-mail obchod@modernizpev.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce http://www.lukasjindra-pedagog.estranky.cz/ a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

 

Kupní cena

 • Na webové stránce najdete konečnou cenu předmětu koupě. Prodávající není plátce DPH, cena je tak konečná.

 

Způsob a forma platby

 • Možnosti plateb: Bankovním převodem na korunový účet fyzické osoby podnikatele Lukáš Jindry, dipl.um.
 • Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná

 

Odpovědnost

 • Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 

Ochrana údajů

 • Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.
 • Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi se zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

 

Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2017. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek http://www.lukasjindra-pedagog.estranky.cz/. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://www.lukasjindra-pedagog.estranky.cz/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.
 • Ochrana služby: V rámci ochrany služby, jako autorského díla a předmětu duševního vlastnictví, je zakázáno pozměňovat či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat, nahrávat, poskytovat originál či rozmnoženiny nahrávek, tiskovin nebo dárkových poukazů poskytovatele Lukáše Jindry, dipl.um. na stránkách http://www.lukasjindra-pedagog.estranky.cz/ bez vědomí a souhlasu poskytovatele.

   --------------------------------------------------

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář